Ar žinote, kad?

Kretinga iš paukščio skrydžio. Fotografuota J. Klietkutės 2012 m.
Kretinga iš paukščio skrydžio. Fotografuota J. Klietkutės 2012 m.

Jau veikia interaktyvus
Krašto paveldo gido
(www.krastogidas.lt)
lankytinų vietų Kretingos rajone žemėlapis ir maršrutai.
Krašto paveldo gidas


2016 m. sukanka:

735 m., kai 1291 m. sausio 6 d. paskutinį kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėta Kretingos (Cretyn) pilis.

450 m., kai 1566 m. surašytas pirmasis Kretingos valsčiaus inventorius.

395 m., kai 1621 m. Kretingos dvaras ir miestas atiteko Sapiegų giminei.

380 m., kai 1636 m. Kretinga atiteko LDK rūmų maršalkai, pakanceriui Kazimierui Leonui Sapiegai, kuris pakeitė miesto herbą jame pavaizduodamas šv. Kazimierą.

380 m., kai 1636 m. gegužės 23 d. K. L. Sapiega pakartotinai patvirtino Kretingai Magdeburgo teisę ir privilegiją dėl mugių ir turgų rengimo bei mokesčių nustatymo.

360 m., kai 1656 m. Karolštato apylinkių valstiečiai, neapsikentę švedų karių plėšikavimo ir savivaliavimo, sukilo ir sunaikino Kretingoje dislokuotą švedų kariuomenės kuopą.

340 m., kai 1676 m. liepos 16 d. Žemaičių seniūnas Kazimieras Jonas Povilas Sapiega pakartotinai patvirtino Kretingai Magdeburgo teisę.

150 m., kai 1866 m. vyskupo Motiejaus Valančiaus rūpesčiu Mažojoje Lietuvoje pradėta spausdinti lietuviškas knygas, organizuotas slapto jų gabenimo ir platinimo Lietuvoje tinklas.

Daugiau...


Kretinga pirmą kartą paminėta 1253 m. Kuršo vyskupo Henriko rašte, kaip Kuršių genties gyvenvietė, priklausiusi Mėguvos žemei. Tačiau žalvario ir geležies amžių archeologijos paminklai liudija, kad pietiniame miesto pakraštyje, vadinamame Bajorais, žmonės nuolatos jau gyveno nuo žalvario amžiaus. Čia lokalizuojama ir istorinė Kretingos pilis (XIII a.). Todėl galima teigti, kad Bajorų apylinkėje slypi giliausios Kretingos istorijos šaknys.