Ar žinote, kad?

Kretinga iš paukščio skrydžio. Fotografuota J. Klietkutės 2012 m.
Kretinga iš paukščio skrydžio. Fotografuota J. Klietkutės 2012 m.

Interaktyvus
Krašto paveldo gido
(www.krastogidas.lt)
lankytinų vietų Kretingos rajone žemėlapis ir maršrutai.
Krašto paveldo gidas


2017 m. sukanka:

  • 1607 m. kovo 13 d. oficialiai pradėti vienuolyno rūmų mūrijimo darbai.
  • 1617 m. pabaigta bažnyčios statyba.
  • 1707 m. pradėti švedų nuniokotų vienuolyno ir bažnyčios pastatų remonto darbai.
  • 1817 m. vokiečių valdžia nutraukė Kretingos bernardinų misijas Klaipėdoje.
  • 1817 m. Kretingos parapijoje gimė Jokimas Moncevičius, kunigas, Žemaičių kapitulos kanauninkas ir Telšių šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebonas, vyskupo Motiejaus Valančiaus išverstos Tomo Kempiečio knygos „Kristaus sekimas“ leidėjas (1852 m.).
  • 1817 m. gruodžio 9 d. kunigas Jurgis Pabrėža apsigyveno vienuolyne.

Daugiau...


Kretinga pirmą kartą paminėta 1253 m. Kuršo vyskupo Henriko rašte, kaip Kuršių genties gyvenvietė, priklausiusi Mėguvos žemei. Tačiau žalvario ir geležies amžių archeologijos paminklai liudija, kad pietiniame miesto pakraštyje, vadinamame Bajorais, žmonės nuolatos jau gyveno nuo žalvario amžiaus. Čia lokalizuojama ir istorinė Kretingos pilis (XIII a.). Todėl galima teigti, kad Bajorų apylinkėje slypi giliausios Kretingos istorijos šaknys.